Een fietstocht langs de stadsrand van Groningen


Waarom deze 'randtocht'?

De aanleiding was het boekje Stillers omgang. Een ontdekkingsreis rond Amsterdam van Louis Stiller. Een beschrijving van een tocht langs de 'rafelranden' van de stad Amsterdam, een volstrekt andere wereld dan de overbekende toeristische highlights in het centrum.

Lezing van dit boekje inspireerde mij tot het uitstippelen van een tocht rondom de stad Groningen. De oorspronkelijke tocht is opgezet in 2006, de beschrijving is enigszins aangepast in 2008 en nogmaals in 2013 (naar aanleiding van aanvullingen en correcties van Hanneke Everts) en in 2014, 2017 en 2018 (naar aanleiding van aanvullingen van Peter, Christien en Rob Kruger).


Opzet van de tocht

Gezien de grote afstand die moet worden overbrugd (ca. 50 km) heb ik de tocht opgezet als fietstocht, anders zou men er een aantal dagen voor moeten uittrekken. Op de fiets is de tocht echter goed in één dag te doen. Wie van ver komt, kan een fiets huren op het station van Groningen (denk erom dat hiervoor een borg moet worden gedeponeerd). Wie in of in de buurt van Groningen woont, kan uiteraard op een willekeurig punt op de route aan- en afhaken. Ieder punt ligt op maximaal een halfuur fietsen vanuit het centrum, en meestal beduidend minder.

De beschrijving op deze site begint en eindigt bij het hoofdstation. Het Stadspark is gekozen als begin- en eindpunt van de 'omgang'.

Het volgen van de omtrek van een grote stad heeft zijn geheel eigen charme. Toeristische routes in en rond het centrum zijn er legio, maar de rafelranden zijn voor velen onbekend terrein. Men keurt ze nauwelijks een blik waardig bij het verlaten of naderen van de stad. Toch is onze randtocht uiterst gevarieerd: we zien onderweg recreatiewoningen en woonschepen, natuurgebieden, randen van buitenwijken, begraafplaatsen, troosteloze industrieterreinen, pittoreske dorpjes, lange wegen langs kanalen, spoorbruggen, snelwegviaducten en niemandslandjes. De stad Groningen, die aan de zuidkant in zijn groeidrang wordt ingeperkt door de gemeente Haren en de provincie Drenthe, is naar het noordoosten en noordwesten enorm geëxpandeerd: we zien alweer wat oudere wijken als Lewenborg en Beijum voorbijtrekken, maar ook de nieuwste nieuwbouwprojecten die voor een deel nog in ontwikkeling zijn: Reitdiep, Gravenburg en De Held.

Welhaast onvermijdelijk voert de tocht ook langs enkele stadsmarkeringen. Aan deze markeringen is ook een apart artikel gewijd, waarnaar in de beschrijving van de tocht een paar maal wordt verwezen.

Voor het fotomateriaal heb ik dankbaar gebruikgemaakt van foto's die mij door anderen beschikbaar zijn gesteld; meer dan de helft is afkomstig van Frans Mensonides, en Gerda Baardman leverde een fraaie foto van Noorderhoogebrug (die al eerder op de pagina met recente foto's te zien was).


Beschrijving en foto's

Hieronder vindt u links naar twee pagina's: eerst naar een beknopte beschrijving van de tocht zonder foto's, bedoeld om uit te printen en mee te nemen. U kunt vanaf deze pagina wel doorklikken naar de foto's, maar ze worden niet mee afgedrukt. Daarnaast is er een aparte pagina met alle foto's en de bijbehorende copyrightvermeldingen.

Ga naar de beknopte routebeschrijving
Ga naar de pagina met foto's


Kaarten

Allereerst is er een sterk verkleinde overzichtskaart, waarop nagenoeg geen topografische details te zien zijn, maar die wel een aardig totaaloverzicht biedt van de tocht. De route is hierop met een rode lijn aangegeven. Ook zijn het station (S) en de in de beschrijving genoemde uiterste punten (Z, O, N, W) met zwarte blokjes aangegeven.

U kunt desgewenst ook detailkaartjes bekijken en uitprinten, bijvoorbeeld op kaart.nl, op RouteNet of op Google Maps. Hieronder vindt u een lijstje met postcodes die u kunt invoeren om bepaalde gedeelten van de route te zien:

9725 AA = begin, stationsgebied
9727 KC = Stadspark
9728 XA = omg. Ter Borchlaan
9728 NG = omg. Hoornsedijk
9722 SN = omg. Esserweg
9722 WP = omg. Bloemersmaborg
9723 AX = omg. Bornholmstraat
9713 EB = omg. Damsterdiep
9734 AS = omg. Noorddijkerweg
9736 AA = omg. Beijum-Noord
9738 AA = omg. Noorderhoogebrug
9741 GH = Iepenlaan, naar kanaal
9746 TN = Reitdiep i.o.
9746 TE = omg. Zijlvesterweg bij Dorkwerd
9745 CP = Gravenburg/De Held
9727 DA = Hoogkerk/Stadspark


Tot slot

Stadsranden veranderen voortdurend. Het kan dan ook zijn dat gegevens in de beschrijving op deze site op een gegeven moment niet meer kloppen. Ik houd mij dan ook aanbevolen voor aanvullingen en correcties.


(foto: Frans Mensonides)


Copyright © 2006, 2007, 2013, 2014, 2017 & 2018 Wim Scherpenisse <info@wimscherpenisse.nl>
Naar de routebeschrijving
Naar de fotopagina
Terug naar de pagina 'Artikelen'