Bestel mijn bundel
Noord-Holland

U kunt mijn bundel Noord-Holland (50 pp.) bestellen door EUR 9,-- over te maken op

bankrekening NL47 ABNA 0490 4157 09
t.n.v. W.A. Scherpenisse

Vermeld onder 'Mededelingen' uitsluitend het adres (incl. postcode) waar de bundel naartoe gestuurd moet worden. U ontvangt het boekje dan binnen enkele werkdagen.

Verzending naar adressen buiten Nederland is niet mogelijk.Copyright © 2020 Wim Scherpenisse <info@wimscherpenisse.nl>