toverformules


plots in andere sferen
een nieuwe grammatica
een nieuwe woordenschat
slechts tastend kan ik spreken
ieder woord uit mijn mond
wordt beantwoord met raadseltaal
pas na lange tijd leer ik
wat ik wel en niet moet zeggen
welke naam bij welk gezicht hoort
wat ze allemaal verzwijgen
en welke toverformules leiden
tot spraakwatervallen
van deze zwijgzamen in het witCopyright © 2000 Wim Scherpenisse <info@wimscherpenisse.nl>
Naar het alfabetisch overzicht van alle gedichten
Naar het chronologisch overzicht van alle gedichten