voortbestaan


na een signaal van een van onze algoritmes
hebben wij een onderzoek naar u ingesteld
onze bevindingen zijn verontrustend
familieleden, partners en vrienden
die u herhaaldelijk heeft beweerd te hebben
dan wel te hebben gehad
komen nergens voor in onze databases
locaties en gebouwen die u beschrijft
zijn niet te vinden op google maps
uw leven lijkt opgebouwd uit fictieve elementen
die bovendien geen coherent geheel vormen
deze situatie wordt door ons beoordeeld
als op termijn niet toekomstbestendig
wij verzoeken u dan ook ons binnen tien werkdagen
onder vermelding van het kenmerk van dit schrijven
een gemotiveerde onderbouwing te doen toekomen
van nut en noodzaak van uw voortbestaanCopyright © 2022 Wim Scherpenisse <info@wimscherpenisse.nl>
Naar het alfabetisch overzicht van alle gedichten
Naar het chronologisch overzicht van alle gedichten